Fiscus

Fiscus en de persoongebonden aftrek

Belastingplichtigen in Nederland kunnen onder voorwaarden uitgaven voor ziekte van hun belastbaar inkomen aftrekken als persoongebonden aftrek.

Om voor aftrek ziektekosten in aanmerking te komen dient de belastingplichtige aan te tonen dat medisch kuren noodzakelijk is voor zijn of haar gezondheid. Belangrijk is dat een verklaring van arts dan wel specialist overlegd kan worden aan de Belastingdienst. Indien hier aan voldaan wordt zijn de reis- en kuurkosten aftrekbaar.

Voor meer vragen kunt u contact met ons opnemen via onderstaande email adres.

info@vita-sana.nl